فقیر – بیچاره انجمن ایران فرهنگ اسلامی

فقیر – بیچاره: انجمن ایران فرهنگ اسلامی افغانستان افغانستان خانه ادبیات افغانستان جایزه ملک الشعرا بهار

گت بلاگز اخبار حوادث زنی که سر شوهرش را از تن جداکرده، روانی است؟

عصر پنجشنبه 7 اردیبهشت امسال، ساکنان خیابان ششم نیروی هوایی با شنیدن فریادهای یک راننده تاکسی به خیابان ریختند و با جسد مثله شده‌ای در یک پتو روبه‌رو شدند.

زنی که سر شوهرش را از تن جداکرده، روانی است؟

عبارات مهم : تاکسی

عصر پنجشنبه 7 اردیبهشت امسال، ساکنان خیابان ششم نیروی هوایی با شنیدن فریادهای یک راننده تاکسی به خیابان ریختند و با جسد مثله شده است ای در یک پتو روبه رو شدند.

ایران نوشت: با گزارش این عنوان به پلیس، زن میانسال که بعد از افشای جنایت مخوفش، گوشه پیاده رو نشسته بود و گریه می کرد دستگیر شد و جسد چند تکه مقتول به پزشکی قانونی انتقال یافت.با حضور بازپرس کشیک قتل درمحل حادثه، تحقیقات جنایی کلید خورد. متهم به کارآگاهان گفت: شوهر سابقم هر لحظه مرا تحقیر می کرد. به خاطر همین اختلاف ها 15 سال قبل از هم جدا شدیم. ولی بعضی اوقات به دیدنم می آمد تا اینکه از دخترم شنیدم پدرش اعتیادش را ترک کرده و از من خواست که دوباره با هم زندگی کنیم.

اما هنوز چند روزی نگذشته بود که متوجه شدم او هنوز مواد مصرف می کند. آنجا بود که حس گذشته ام برگشت و به فکر انتقام افتادم. روز اتفاق نیز به بهانه ای او را به منزل ام کشاندم و با ریختن دارو در غذایش، ابتدا بیهوش اش کرده و بعد با ضربات چاقو او را کشتم و سرش را از بدنش جدا کردم. جهت اینکه بتوانم جسد را جابه جا کنم آن را داخل پتو گذاشتم و تاکسی دربست گرفتم، ولی هنگام انتقال جسد دست جنازه شوهرم بیرون آمد و راننده متوجه شد.»

زنی که سر شوهرش را از تن جداکرده، روانی است؟

سپس این زن جهت بررسی سلامت روانی اش به پزشکی قانونی انتقال یافت که با تأیید متخصصان پزشکی قانونی، متهم به علت پرسشها معنوی شدید به بیمارستان روانی انتقال یافت. با توجه به اینکه اوضاع روانی این زن به صورت قطعی مشخص نشده است به دستور بازپرس رضوانی از شعبه هشتم دادسرای جنایی تهران، پرونده جهت تعیین جنون متهم در وقت ارتکاب جرم به کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی انتقال یافت.

واژه های کلیدی: تاکسی | پزشکی | انتقال | راننده | قانونی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs