فقیر – بیچاره انجمن ایران فرهنگ اسلامی

فقیر – بیچاره: انجمن ایران فرهنگ اسلامی افغانستان افغانستان خانه ادبیات افغانستان جایزه ملک الشعرا بهار

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تنظیم نظام‌نامه گزینه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان

عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت: جهت گزینه شهرداری اکنون در حال تنظیم نظام‌نامه هستیم و تا این امر صور ت نگیرد نمی‌توان به پرسشها دیگر پرداخت. 

تنظیم نظام‌نامه گزینه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان

تنظیم نظام نامه گزینه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان

عبارات مهم : تنظیم

عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان گفت: جهت گزینه شهرداری اکنون در حال تنظیم نظام نامه هستیم و تا این امر صور ت نگیرد نمی توان به پرسشها دیگر پرداخت.

سیدمحمود میرلوحی در گفت وگو با ایلنا راجع به تصمیم گیری شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در مورد گزینه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: جهت گزینه شهرداری اکنون در حال تنظیم نظام نامه هستیم و تا این امر صور ت نگیرد نمی توان به پرسشها دیگر پرداخت.

تنظیم نظام‌نامه گزینه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان

عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در ادامه افزود: قبل از انتخابات صحبتی راجع به گزینه شهرداری مطرح نشده بود.

او در رابطه با گام چهارم اصلاح طلبان گفت: نخستین قدم در گام چهارم باید این باشد که لطف و اعتماد مردم را مورد توجه قرار دهیم و با برنامه ریزی تا دو سال آینده جهت انتخابات مجلس اعتماد مردم را زیاد کردن داده و آن را از دست ندهیم.

عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت: جهت گزینه شهرداری اکنون در حال تنظیم نظام‌نامه هستیم و تا این امر صور ت نگیرد نمی‌توان به پرسشها دیگر پرداخت. 

میرلوحی خاطرنشان کرد: بنابراین باید رابطه مان با بدنه جامعه زیاد کردن یابد و امانت دار خوبی باشیم لذا در شهرهای بزرگ مردم در زمینه شورای شهر به ما اعتماد کردند و باید قدم بزرگی جهت آبادانی، اصلاح و سازندگی در شهرها و روستاها فراهم شود.

واژه های کلیدی: تنظیم | سیاست | شهرداری | شورای شهر | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs