فقیر – بیچاره انجمن ایران فرهنگ اسلامی

فقیر – بیچاره: انجمن ایران فرهنگ اسلامی افغانستان افغانستان خانه ادبیات افغانستان جایزه ملک الشعرا بهار

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اصولگراها هروقت قصد کسب قدرت دارند شعارمعیشت می دهند / لیلاز

شرق در مطلبی به قلم سعید لیلاز نوشت:به زودی مناظره اقتصادی انتــخابــات پیــشِ رو میان شش کاندیدای ریاست جمهوری برگزار خواهد شد؛ به گمان من بااهمیت ترین موضوعی

اصولگراها هروقت قصد کسب قدرت دارند شعارمعیشت می دهند / لیلاز

لیلاز:اصولگراها هروقت قصد کسب قدرت دارند شعارمعیشت می دهند

عبارات مهم : اقتصادی

شرق در مطلبی به قلم سعید لیلاز نوشت:به زودی مناظره اقتصادی انتــخابــات پیــشِ رو میان شش کاندیدای ریاست جمهوری برگزار خواهد شد؛ به گمان من بااهمیت ترین موضوعی که کاندیداهای طیف مخالف روحانی روی آن دست خواهند گذاشت، اتفاقا همان نقطه ای است که دولت تدبیر و امید عالی ترین عملکرد را در آن داشته است: عنوان «معیشت».

اصولگراها هروقت قصد کسب قدرت دارند شعارمعیشت می دهند / لیلاز

موضوع معیشت همان نقطه ای است که دولت یازدهم عالی ترین عملکرد را در آن از خود برجای گذاشته است و اتفاقا همان نقطه ای است که جناح مخالف یا اصولگرایان بدترین کارنامه را در آن به دست آورده اند. آنها از همان نقطه ای به روحانی می تازند که خودشان در آن بدترین بوده اند. به نظر می رسد اصولگرایان در عنوان انتخابات و مناظره ها بیش از آنکه به عنوان های ریشه ای علم اقتصاد بپردازند، اهداف پوپولیستی را دنبال می کنند تا از راه جنبش احساسات مردم رأی به دست بیاورند. می خواهم بگویم اینها روی غریزه مردم حساب کرده اند.

بگذارید صریح و براق بگویم: یک اصل میان جناح اصولگرا وجود دارد؛ آنها هر وقت که می خواهند قدرت را به دست آورند بر معیشت مردم تمرکز می کنند و شعار می دهند و هر وقت که می خواهند قدرت را حفظ کنند، از حفظ ارزش ها مایه می گذارند.

شرق در مطلبی به قلم سعید لیلاز نوشت:به زودی مناظره اقتصادی انتــخابــات پیــشِ رو میان شش کاندیدای ریاست جمهوری برگزار خواهد شد؛ به گمان من بااهمیت ترین موضوعی

با این همه باید توضیح داده شود که آیا عالی ترین عملکرد دولت روحانی در حوزه معیشتی مردم بوده است؟ دقت کنید که در دوره ای که قدرت در دست اصولگراها بود و آنها بر کشور حاکم بودند -یعنی از سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٢- بزرگ ترین آسیب تاریخ به اقتصاد کشور عزیزمان ایران وارد شد. شدت این آسیب به قدری بود که دولت یازدهم با هر روشی که وارد شده، هنوز نتوانسته است سطح اقتصاد را به سال های ١٣٨٤ و ماقبل آن بازگرداند. به نظر می رسد در این مناظره اصولگرایان تلاش کنند تا تاوان غلط های کشورداری خودشان را از روحانی بگیرند و به جای آنکه خودشان جواب بعد بدهند، روحانی را مجازات کنند که آیا نتوانسته در چهار سال ویرانی های عمیق هشت سال پیش از خود را جبران کند؟

به گمان من، تنها راهی که روحانی برابر این حملات در یک مناظره زنده تلویزیونی دارد، این است که بسیار صریح و توانمند -خلاف رفتاری که در چهار سال گذشته از خود بروز داده است- از «افتضاحی» که تحویل گرفته هست، پرده برداری کند و واقعیت عمیق و سیاه آنچه را دیده به مردم بگوید.

او باید به مردم بگوید که زمانی که در سال ١٣٩٢ قدرت را تحویل گرفت، قدرت خرید کارمندان دولت ٧٣ درصد نسبت به قدرت خرید آنها در سال ١٣٨٤ کمتر شده است بود؛ یعنی کارمندان در آن سال تنها ٢٧ درصد توان ارزش در سال ١٣٨٤ را داشتند. روحانی در همان مناظره به صریح ترین شکل ممکن باید به مردم بگوید که از قدرت خرید کارگران در سال ١٣٩٢ نسبت به ١٣٨٩ بین ٦٥ تا ٧٠ درصد کاسته شده است بود. قدرت خرید بازنشسته ها هم در مدت وقت مشابه تا ٥٠ درصد کم شده است بود. من از مردم عادی می پرسم؛ نه از اقتصاددانانی که به عمق ماجرا آگاه اند؛ می خواهم بدانم یک دولت در چهار سال چقدر باید تلاش کند تا این ویرانه را باز بسازد؟ روحانی باید توضیح دهد در این سال ها تا ٣٠ درصد احیا شد؛ این یعنی رقمی بیش از توانی که رشد اقتصادی کشور به دولت می داد.

اصولگراها هروقت قصد کسب قدرت دارند شعارمعیشت می دهند / لیلاز

اما در این میان اگر از من پرسیده شود بدترین نمره دولت در بخش اقتصادی در کدام حوزه برجای می ماند، باید بگویم، من سرعت اصلاحات اقتصادی را تا حدی که باید می بود، ندیدم؛ یعنی به نظر می رسد دولت می توانست اصلاحات اقتصادی را با شدت بیشتری پیش ببرد، ولی گویا با تعارف و رودربایستی با گروه های ذي نفوذ برخورد کرد. تیم اقتصادی آقای روحانی در دور بعد باید هزینه های جاری دولت را زیاد کنترل کند و به تخصیص داده شده است بودجه به بخش عمرانی توجه بیشتری نشان دهد. درهمین حال به سرعت فکری جهت تک نرخی شدن ارز کنند. می خواهم صریح به آقای روحانی بگویم: این گروه هایی که شما رعایت حال ارزش را می کنید، جهت شما نمی مانند.

شرق در مطلبی به قلم سعید لیلاز نوشت:به زودی مناظره اقتصادی انتــخابــات پیــشِ رو میان شش کاندیدای ریاست جمهوری برگزار خواهد شد؛ به گمان من بااهمیت ترین موضوعی

واژه های کلیدی: اقتصادی | اصولگرایان | دولت روحانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs