فقیر – بیچاره انجمن ایران فرهنگ اسلامی

فقیر – بیچاره: انجمن ایران فرهنگ اسلامی افغانستان افغانستان خانه ادبیات افغانستان جایزه ملک الشعرا بهار

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی آتشفشان زیر دریایی ۵۰ میلیون ساله کشف شد

محققان در آب های جنوب استرالیا آتشفشان هایی زیر دریایی کشف کرده اند که به ۳۵ تا ۵۰ میلیون سال قبل تعلق دارند.

آتشفشان زیر دریایی ۵۰ میلیون ساله کشف شد

آتشفشان زیر دریایی ۵۰ میلیون ساله کشف شد

عبارات مهم : محققان

محققان در آب های جنوب استرالیا آتشفشان هایی زیر دریایی کشف کرده اند که به ۳۵ تا ۵۰ میلیون سال قبل تعلق دارند.

به گزارش مهر به نقل از اسکای نیوز، دانشمندان زیر آب های جنوب استرالیا آتشفشان هایی چند میلیون ساله کشف کرده اند.

آتشفشان زیر دریایی ۵۰ میلیون ساله کشف شد

محققان دانشگاه آدلاید، دانشگاه آبردینو شرکت کامن ولث علمی و تحقیقات صنعتی ۲۶ آتشفشان کشف کرده اند که در ۲۴۰ متری زیر رسوبات کف اقیانوس مدفون شده است اند.

ارتفاع بعضی از آتشفشان ها به حدود ۶۰۰ متر هم می رسد و اطرافشان نشانه هایی از گدازه های خشک شده است نیز دیده می شود.

محققان در آب های جنوب استرالیا آتشفشان هایی زیر دریایی کشف کرده اند که به ۳۵ تا ۵۰ میلیون سال قبل تعلق دارند.

نیک اسکوفیلد یکی از محققان می گوید: فناوری که ما جهت کشف آتشفشان ها استفاده کردیم، شباهت زیادی به تصویربرداری اولتراسونیک از جنین در شکم مادر است.

محققان معتقدند قدمت این آتشفشان ها به ۳۳تا ۵۰ میلیون سال قبل می رسد.

به هر حال آنان با استفاده از اطلاعات لرزشی توانستند جریانی از گدازه های خشک شده است را کشف کنند که طول آن بیش از ۳۳ و عرضش۱۴ کیلومتر بوده است.

آتشفشان زیر دریایی ۵۰ میلیون ساله کشف شد

گدازه های خشک شده است اطراف آتشفشان ها حدود ۳۵ میلیون سال قبل هنگام فوران به وجود آمده اند.

واژه های کلیدی: محققان | میلیون | دریایی | آتشفشان | آتشفشان | استفاده | اطلاعات | دانشگاه | استرالیا

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs