فقیر – بیچاره انجمن ایران فرهنگ اسلامی

فقیر – بیچاره: انجمن ایران فرهنگ اسلامی افغانستان افغانستان خانه ادبیات افغانستان جایزه ملک الشعرا بهار

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر ، هنگامی که ترامپ موش میشود!

به گزارش مشرق،مردم نیویورک در آستانه سفر ترامپ به این شهر بادکنک او را با ظاهری شبیه به موش در برابر برج معروف او به نمایش گذاشتند.

تصاویر ، هنگامی که ترامپ موش میشود!

هنگامی که ترامپ موش میشود!/تصاویر

عبارات مهم : نمایش

به گزارش مشرق،مردم نیویورک در آستانه سفر ترامپ به این شهر بادکنک او را با ظاهری شبیه به موش در برابر برج معروف او به نمایش گذاشتند.

تصاویر ، هنگامی که ترامپ موش میشود!

به گزارش مشرق،مردم نیویورک در آستانه سفر ترامپ به این شهر بادکنک او را با ظاهری شبیه به موش در برابر برج معروف او به نمایش گذاشتند.

واژه های کلیدی: نمایش | بادکنک | اخبار گوناگون

تصاویر ، هنگامی که ترامپ موش میشود!

تصاویر ، هنگامی که ترامپ موش میشود!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs