فقیر – بیچاره انجمن ایران فرهنگ اسلامی

فقیر – بیچاره: انجمن ایران فرهنگ اسلامی افغانستان افغانستان خانه ادبیات افغانستان جایزه ملک الشعرا بهار

آتشفشان زیر دریایی ۵۰ میلیون ساله کشف شد

محققان در آب های جنوب استرالیا آتشفشان هایی زیر دریایی کشف کرده اند که به ۳۵ تا ۵۰ میلیون سال قبل تعلق دارند. آتشفشان زیر دریایی ۵۰ میلیون ساله کشف ش..

ادامه مطلب

ارتباط سامانه‌های فضایی مریخ با سازمان‌های فضایی بطور موقت قطع می‌شود

ارتباط ناسا و آژانس‌های فضایی دیگر هفته آینده با مریخ قطع می‌شود یا بطور جدی مختل خواهد شد. ارتباط سامانه های فضایی مریخ با شرکت های فضایی..

ادامه مطلب